Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej szkole: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt ze szkołą i jej komórkami organizacyjnymi.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie.