Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie wystawia zapytanie ofertowe do projektu Laboratorium Przyszłości.

Do pobrania :

ZAPYTANIE LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Załącznik 1 Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik 1.1 Formularz cenowy-specyfikacja

Załącznik 2. Wzór umowy

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.